Кога да се обърнем към детектор на лъжата в София?

Ако страдате от безсънни нощи, защото не можете да разрешите даден случай, а съмненията ви глождят, както и при възникнал проблем, при който нямате доказателства, а само бегли подозрения, има нещо, което може да се направи.

Изследването с полиграф или детектор на лъжата в София, може да ви помогне да заличите съмненията и да ги замените с данните от изследването, които отчитат с максимална точност. За целта се грижи Центърът за Психофизиологични Изследвания „Детектор на Лъжата“, който работи с професионална техника и обучени специалисти. Техниката е произведена и сертифицирана в САЩ от Lafayette и с такава работят службите за сигурност по цял свят. Специалистите, с коти работи центърът са добре обучени за работа и анализ на резултатите от изследването и все пак всяко изследване преминава под супервизията на независими експерти от България – Assess, САЩ – Backster и APA (Американската Полиграфска Асоциация), които следят за точното спазване на метода Backster. За нализа на резултатите от полиграмата, също участват и експертите, за да може резултатите, преминали през няколко нива на анализ да бъдат максимално точни. Как се провежда самото изследване с полиграф? То протича в няколко етапа.

Кога да се обърнем към детектор на лъжата в София?

На първо място е срещата с възложителя, който дава заявка за изследване и подава максимално подробна информация, от която зависи и фокуса на самия тест. Тестът може да включва не повече от четири теми, като в много редки случаи те могат да достигнат до пет. Провеждането на изследването на Detector-na-lajata.com става, след като изследваното лице премине през предтестово интервю – запознаване с метода и въпросите и след това се прави същинския тест. Важно е въпросите да се познават, както и да бъдат добре разбираеми за изследваното лице, както и да може да им бъде отговорено еднозначно. Изследването се прави с коректен тон и без изненадващи или подвеждащи въпроси и най-важното – изследването е доброволно, тоест не можете да принудите някого да премине през детектора. Ако изследването включва повече хора, например служителите на една фирма и има определен въпрос за разрешаване, като разкриване на кражба, измама и др., то след като всички служители преминат през теста, само тези, коти нямат нищо общо със ситуацията ще преминат през теста успешно. Всички останали – преките участници, съдействащите и дори уведомените лица – няма да преминат теста.

Кога да се обърнем към детектор на лъжата в София?

Може ли тестът с детектор на лъжата в София да бъде манипулиран? Изследването отчита няколко характерни физиологични изменения, които характеризират изричането на лъжа, които не могат да се контролират лесно. Това са дишането, сърдечната дейност и проводимостта на кожата. Противно на очакванията на някои, че изследването може да бъде подведено с помощта на наркотични вещества, то резултатите сочат, че този вид влияния могат по-скоро да породят нови съмнения. Дали тестът с детектор на лъжата, се влияе от стресът по време на самото изследване? Това е един от често срещаните въпроси, имайки предвид, че всеки тест, независимо колко спокойна е атмосферата при провеждането му, предполага известно напрежение. Дори и да страдате от високо кръвно или ускорен пулс, това няма да повлияе на резултатите. Датчиците ще отчетат точно определени показатели и изменения, характерни за изричането на лъжа. Подробности за полиграфа и как точно работи, етапите на провеждане на теста и неговата конфиденциалност, вижте в Detector-na-lajata.com и изберете как да разрешите случая и също заслужава ли си да се оставите на съмнения, които не лежат на доказателства, след като можете да предприемете конкретни действия за разкриването на истината.