Защо защитата от мълнии е по-надеждна с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH?

С развитието на технологиите заплахата от мълнии се превръща в амбивалентен по своята същност проблем.

От една страна, съвременната мълниезащита ни защитава далеч по-надеждно от първите устройства в историята, но, от друга страна,съвременния ни свят със своята инфраструктура, информационна мрежа и чувствителна техника се превръща в среда, където удар от мълния може да нанесе непоправими щети. Именно поради тази причина Диком ЕООД предлага на българския пазар най-добрата в момента защита чрез мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH. Мълниеприемникът е модел от така наречената активна мълниезащита и се държи като смарт технологиите в ежедневието ни т.е. отчита реалната заплаха от попадение на мълнии и предприема съответното противодействие чрез изпращане на възходящ лидер към низходящия от мълнията. Този начин на действие защитава надеждно сградата без излишни разряди. Опасността от попадение на мълнии е толкова голяма, тъй като потенциално са застрашени не само съответния обект, но и прилежащото към него пространство в определен радиус.

Начинът на действие на мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH позволява защита на сградите и обектите заедно с пространството около тях с радиус, релевантен на времето за изпреварващо действие. С други думи, колкото по-голям коефициент на изпреварващо действие има мълниеприемникът, толкова по-обширна зона защитава. Това е от изключителна важност за селскостопанските обекти, където вероятността от попадение на мълнии е много голяма, а щетите, които може да нанесе и в радиус около покосения обект биха били значителни.
Опасността и в големите населени места също не е имагинерна заради близкото разположение на бизнес и жилищни сгради. Известен факт е, че България е една от зоните с най-голямо честота на гръмотевични бури, заради географското си положение и близостта до Черно море.

Защо защитата от мълнии е по-надеждна с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH?

Доайените в професионалната мълниезащита Диком ЕООД се грижат вече години наред за безопасността на стотици сгради и сигурността на хиляди хора в цялата страна. Жизненият цикъл на предложения от тях мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH е 25 години и 7 години пълна гаранция от производител, което ги превръща в инвестиция с дългогодишна възвръщаемост. Да работите с Диком означава да си сътрудничите с надежден партньор, тъй като за тях опазването на човешкия живот и здраве не е просто работа, а мисия. Посетете още днес сайта и ще се информирате детайлно защо защитата от мълнии с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH е по-надеждна и предпочитана за едни от най-големите световни обекти на база качествените си показатели. Няма по-добра инвестиция от тази в собствения ни живот!