Защо мълниеприемник с изпреварващо действие от ново поколение е по-надежден?

Всеки научен дискус търпи своето развитие, благодарение на което днес живеем в безопасен и улеснен свят. Изключение не прави и мълниезащитата.

В основата на последните технологии за защита от мълнии стоят развитието на физиката, технологиите и инженерните науки,както и неуморната работа на редица учени, като не трябва да забравяме натрупания емпиричен опит и лабораторни тестове в продължение на години.
Резулттаите от тези проучвания можем да видим в последния клас активна мълниезащита чрез мълниеприеник с изпреварващо действие в Диком от mylniezashtita.eu.

Защо мълниеприемникът с изпреварващо действие от ново поколение е по-надежден?

Защо мълниеприемник с изпреварващо действие от ново поколение е по-надежден?
Мълнията представлява електрически искров разряд, който се получава по време на буря и е съпроводен от гръмотевица. Електрическият заряд на една гръмотевица може да достигне до двеста хиляди ампера и напрежение от няколко хиляди волта като преминава през проводников канал между отрицателно заредената долна част на облака и положително заредената по индукция заемна повърхност. Ежегодно в света смъртта си в следствие на мълния намират около 1000 души, а материалните щети са повече от значителни.

За надежното предпазване от този род явления специалистите от Диком ЕООД препоръчват използването на мълниеприемник с изпреварващо действие. Основното свойство на мълниеприемника с изпреварващо действие е, че иползва енергията върха си и така изпраща възходящ лидер към облака по време на буря. Така мълниеприемникът изпреварва образуването на възходящ лидер от земята или от друг необазопаен обект. Така низходящият лидер от мълниеносния облак се среща с възходящия лидер от мълниеприемника на разстояние L от върха на приемника. По този начин се избягва досега на мълнията с приемника и сградата, която защитава.

От Диком ЕООД предлагат мълниеприемници с изпреварващо действие от френска фирма France- Paratonnerres и испанския производител Ingesco на изключително достъпни цени. Погрижете се за вашата безопасност още мълниеприемник с изпреварващо действие сега.